vi-VNen-US

Mức vốn cho vay để được cấp bù lãi suất và mức cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh muc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

04/12/2019 08:59        

Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành mức vốn cho vay để được cấp bù lãi suất và mức cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh muc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất

 

Liên hệ với chúng tôi

 
CAPTCHA image
Nhập mã kiểm tra bên trên

Video


Phóng sự: Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà 10 năm tách ra hoạt động độc lập