vi-VNen-US

Góp vốn thành lập DN

01/12/2020 00:00        

HÌNH THỨC VÀ GIỚI HẠN GÓP VỐN

- Hình thức góp vốn: Quỹ được góp vốn thành lập các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt và các hình thức khác theo chỉ đạo của chủ tịch UBND thành phố.

- Giới hạn vốn góp: Giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn hoạt động của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

 

Liên hệ với chúng tôi

 
CAPTCHA image
Nhập mã kiểm tra bên trên

Video


Phóng sự: Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà 10 năm tách ra hoạt động độc lập