vi-VNen-US

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016

17/05/2021 20:51        

Chi tiết nội dung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 tại đây: /Portals/0/02_2016_NQ_HDND.pdf

 

Liên hệ với chúng tôi

 
CAPTCHA image
Nhập mã kiểm tra bên trên

Video


Phóng sự: Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà 10 năm tách ra hoạt động độc lập