vi-VNen-US
Đưa nguồn nước sạch đến người dân

Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay, dự án cải tạo Nhà máy xử lý nước thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa nước sạch đến với hàng nghìn hộ dân thị trấn Tô Hạp.